·

Powołanie KADRY POLSKI na Puchar Świata w Podgorica, Czarnogóra, 15-17.09.2023


Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego zgodnie z Uchwałą nr 13/2022 o regulaminie przyznawania punktów rankingowych PZJJS z dnia 10.12.2022 ustala podstawowy skład zawodników uprawnionych do startu podczas Pucharu Świata, który zostanie rozegrany w dniach 15-17.09.2023 w Podgorica (Czarnogóra).

PRZYPOMINAMY, ŻE ZAWODNIK MUSI POSIADAĆ LICENCJĘ ZAWODNICZĄ PZJJS klubu należącego do struktur organizacyjnych PZJJS.

Listy zostały opublikowane na stronie https://jjsport.pl/ w konkurencji Fighting i Ne-waza. Trenerów klubowych prosimy o zweryfikowanie potwierdzenia udziału zawodnika w ww. zawodach. Potwierdzenie w formie mailowej prosimy przesłać w terminie do dnia 30.06.2023 do godz. 20.00 na e-mail: info@jjsport.pl
Zawodnicy, którzy nie zostaną potwierdzeni w terminie zostaną usunięci, a na ich miejsce zostaną wpisani zawodnicy, którzy zajmują kolejne miejsca w rankingu. W związku z aktualną sytuacją prawną PZJJS ( brak wpisu na listę dyscyplin wspieranych przez Ministerstwo Sportu ) zawodnicy, którzy potwierdzą powołanie na zawody zobowiązują się pokryć całą kwotę wydatków niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu. PZJJS nie pokrywa żadnych kosztów związanych z wydarzeniem. Koszt wyjazdu zostanie ustalony po opublikowaniu oficjalnego komunikatu przez organizatora turnieju, tj. Czarnogórska Federacja Ju-Jitsu na stronie: https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=443#a_eventhead |
W chwili obecnej nie znane są koszty i miejsce noclegów w Czarnogórze, oczekujemy na oficjalny komunikat w tej sprawie od sekretarza Czarnogórskiej Federacji Ju-Jitsu, którego spodziewamy się około 15 lipca br.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 786-665-156.
Tymczasem zamieszczamy informacje otrzymane z Czarnogórskiej Federacji Ju-Jitsu zawierające istotne szczegóły dotyczące organizacji zawodów w Podgoricy.
W związku z powyższym nadmieniam, że w kategorii wagowej może wystartować trzech zawodników. Zatem listy powołanych zawodników zostały uaktualnione do trzech zawodników
w danej kategorii wagowej.
Zawodnicy, którzy potwierdzili swój udział za pośrednictwem trenerów klubowych zostali oznaczeni w tabelach kolorem zielonym.