Komisja Sędziowska

Tomasz Zakolski

Przewodniczący

tomasz.zakolski@jjsport.pl

Jacek Bańczyk

Wiceprzewodniczący

jacek.banczyk@jjsport.pl

Wojciech Zieliński

Sekretarz

wojciech.zielinski@jjsport.pl

Paulina Miernik

Członek Komisji

paulina.miernik@jjsport.pl

Irena Preiss

Członek Komisji

irena.preiss@jjsport.pl

Łukasz Winiarski

Członek Komisji

lukasz.winiarski@jjsport.pl

Anna Padechowicz – Jezierska

Członek Komisji

anna.padechowiczjezierska@jjsport.pl