Komisja Dan

email:

  1. komisjadan@jjsport.pl

2. stopniejujitsu@jjsport.pl

Tadeusz Ambroży

Przewodniczący

tadeusz.ambrozy@jjsport.pl

Mariusz Wowra

Wiceprzewodniczący

mariusz.wowra@jjsport.pl

Zbigniew Zając

Wiceprzewodniczący

zbigniew.zajac@jjsport.pl

Sekretarz

Andrzej Kędra

604 327 856

andrzej.kedra@jjsport.pl

Wojciech Cynarski

Członek komisji

wojciech.cynarski@jjsport.pl

Andrzej Filus

Członek Komisji

andrzej.filus@jjsport.pl

Łukasz Proksa

Członek Komisji

lukasz.proksa@jjsport.pl

Aby uniknąć bałaganu proszę o zachowanie kolejności w weryfikacji stopni Dan

1. Przesłanie dokumentów niezbędnych do weryfikacji drogą elektroniczną zgodnie z wytycznymi komisji na maila stopniejujitsu@jjsport.pl

2. Weryfikacja stopnia przez Komisję Dan

3. Odpowiedz w formie elektronicznej o pozytywnym lub negatywnym wyniku weryfikacji, w przypadku weryfikacji pozytywnej informacja o przesłaniu potwierdzenia przelewu zgodnie z kwotą tj. 20 zł samodzielny wydruk PDF (adres e-mail na który zostanie wysłany certyfikat), 30 zł wydruk PDF wraz z adresem wskazanym przez osobę zweryfikowaną na który zostanie przesłany certyfikat, 30 zł legitymacja plastykowa wraz z adresem wskazanym przez osobę zweryfikowaną na który zostanie przesłana legitymacja plastykowa.

Wpłaty dokonane przed weryfikacją będą zwracane na konta z których zostały wysłane!!!

4.Sprawdzenie wszelkich niezbędnych danych do wystawienia Certyfikatu w formie PDF, wydruku własnego lub legitymacji plastykowej, tabelka do wypełnienia na stronie https://jjsport.pl/komisja-dan

5.Przesłanie wszelkich danych zgodnie z wytycznymi, osób zweryfikowanych wraz ze zdjęciami, potwierdzeniem przelewu oraz adresami do wysyłki na maila info@jjsport.pl