Zarząd

Zieliński Roman
Prezes Zarządu

prezes@jjsport.pl

info@jjsport.pl

Zaszczudłowicz Magdalena
Sekretarz Generalny

info@jjsport.pl

Piechota Mirosława
Wiceprezes ds. organizacyjnych

info@jjsport.pl

Filus Andrzej
Wiceprezes ds. szkoleniowych

info@jjsport.pl

Zakolski Tomasz
Wiceprezes ds. sportowych

info@jjsport.pl

Biały Zbigniew
Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

info@jjsport.pl

Martyka Tomasz
Przewodniczący

info@jjsport.pl

Błaszczyk Jan

info@jjsport.pl

Padechowicz – Jezierska Anna