Komisja ds. Contact Ju-Jitsu

Mariusz Ważny

Przewodniczący

mariusz.wazny@jjsport.pl

Tomasz Zakolski

Wiceprzewodniczący

tomasz.zakolski@jjsport.pl

Przemysław Cisowski

Wiceprzewodniczący

przemyslaw.cisowski@jjsport.pl

Kamil Łukasik

Sekretarz

kamil.lukasik@jjsport.pl

Adam Brysz

Członek Komisji

adam.brysz@jjsport.pl

Jakub Kowalski

Członek Komisji

jakub.kowalski@jjsport.pl

Seweryn Damian

Członek Komisji

damian.seweryn@jjsport.pl