·

Kurs Instruktora Ju-Jitsu oraz Trenera II Klasy

Nowa forma kursu !!!

Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego  organizuje kurs instruktorski i trenerski o specjalizacji  JU-JITSU.

Rozpoczęcie kursu: 24.02.2024r.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 1200 zł i obejmuje on część ogólną i część specjalistyczną.

Każdy uczestnik, który z wynikiem pozytywnym ukończy kurs instruktorski (trenerski) otrzyma dokument potwierdzający jego kwalifikacje wydany przez Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego.

Zajęcia na kursie będą prowadzone przez wykładowców akademickich i trenerów Ju-Jitsu.

Kurs odbędzie się w przypadku zebrania minimum 10 osób.

Miejsce kursu: Mysłowice, Katowice.

Rozpoczęcie kursu:

24.02.2024 godz. 16:00 ( FORMA ON-LINE) spotkanie organizacyjne.

Wymagania dotyczące dopuszczenia do kursu:

– wykształcenie min. średnie( do przedłożenia świadectwo ukończenia szkoły średniej);

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie;

– 1 zdjęcie formatu 3,5×4,5cm;

– fotografia elektroniczna w formacie jpg (do legitymacji plastikowej);

– ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu;

– karta zgłoszeniowa.

Plan kursu:

I. Część teoretyczna: wykłady dotyczące szeroko rozumianej teorii i metodyki  treningu sportowego prowadzone będą  w formie wykładów on-line.

II. Część specjalistyczna „warsztatowa” to: praktyczne ćwiczenia, prezentacje i zadania kontrolne.

(To praca instruktorska w formie praktyki – prowadzenie zajęć w liczbie 15 godzin. Zrealizowana           w dowolnym klubie lub ośrodku sportowym, w którym zajęcia prowadzi trener posiadający uprawnienia instruktora lub trenera II klasy o specjalizacji Ju-Jitsu).

Po ukończonej części specjalistycznej  należy przedłożyć uzupełniony Dziennik zajęć, potwierdzony przez uprawnionego instruktora  lub instruktora II stopnia.

III. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z:

-części pisemnej (test);                         

-części praktycznej na macie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 786-665-156 lub złożyć pisemne zapytanie: info@jjsport.pl

Jedna odpowiedź do „Kurs Instruktora Ju-Jitsu oraz Trenera II Klasy”

  1. Kurs instruktora Ju-Jitsu – JJsport

    […] Kurs Instruktora Ju-Jitsu oraz Trenera II Klasy […]