·

MISTRZOSTWA POLSKI W JU-JITSU SPORTOWYM 04-05.11.2023 r.

Fighting System/Fighting Bez I Fazy/Ne-waza/Ne-waza no gi/Duo-System/Duo-Show

U12, U14, U16, U18, U21, Senior, Masters

MISTRZOSTWA POLSKI W JU-JITSU SPORTOWYM 04-05.11.2023 r.

Fighting System/Fighting Bez I Fazy/Ne-waza/Ne-waza no gi/Duo-System/Duo-Show

U12, U14, U16, U18, U21, Senior, Masters

Organizator: Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego, ROAN Fight Club Katowice

Termin i miejsce: 04-05.11.2023 r.

Mała hala sportowa przy Spodek Katowice

40-005 Katowice ul. Aleja Wojciecha Korfantego 35

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów ze względu na czynniki zewnętrzne niezależnych od organizatora.

W przypadku odwołania w/w zawodów organizator nie zwraca opłaty startowej, lecz zostaje ona przeniesiona w identycznej formie na zawody które odbędą się w pierwszym możliwym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cel imprezy: Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju a tym samym popularyzacja Ju-Jitsu w Polsce.

Warunki uczestnictwa: Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJS (JJIF, JJEU).

Klub Sportowy wystawiający zawodnika w OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W JU-JITSU SPORTOWYM nie musi posiadać licencji Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego na rok 2023.

Zawodnik zgłoszony do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem nie musi posiadać licencji zawodniczej Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego na rok 2023.

Zawodnik musi być zgłoszony przez panel rejestracyjny dostępny pod adresem:

https://rejestracja-jj.pl/

Termin zgłoszeń / Opłaty Startowe

Rejestracja aktywna od  10.10.2023 r. do dnia 25.10.2023 do godz. 23.59 I termin rejestracji

Opłata 100 zł dla kategorii U 12, U14, U16, U18, U21, Senior, Master, Duo/Show za każdy start dla zawodników posiadających licencję w PZJJS

Opłata 130 zł dla kategorii U 12, U14, U16, U18, U21, Senior, Master, Duo/Show za każdy start dla zawodników NIE POSIADAJĄCYCH LICENCJI w PZJJS

II termin rejestracji  od 26.10.2023 r. do  30.10.2023 r. o godz.23.59 !!!

Opłata 150 zł dla kategorii U 12, U14, U16, U18, U21, Senior, Master, Duo/Show za każdy start dla zawodników posiadających licencję w PZJJS

Opłata 180 zł dla kategorii U 12, U14, U16, U18, U21, Senior, Master, Duo/Show za każdy start dla zawodników NIE POSIADAJĄCYCH LICENCJI w PZJJS

Po II terminie nie ma możliwości rejestracji na turniej !!!

https://rejestracja-jj.pl/

Pary duo systemu zgłaszamy na email roan.katowice@interia.pl

Harmonogram zawodów:

Ostateczny harmonogram zostanie opublikowany 01.11.2023 do godz. 22.00

Wstępny harmonogram

04.11.2023

Kat. U-12  wszystkie konkurencje

Kat. U-14 wszystkie konkurencje

05.11.2023

Kat.  U-16 wszystkie konkurencje

Kat.  U-18 wszystkie konkurencje

Kat U-21 wszystkie konkurencje

Kat. Senior wszystkie konkurencje

Kat.  Masters wszystkie konkurencje

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie: – dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji); – aktualnego badania lekarskiego wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. życia jak i dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. – ubezpieczenie NNW ważne na czas uczestnictwa w zawodach

Konkurencje / Kategorie wiekowe / Wagowe:

Fighting System/Fighting Bez I Fazy/Ne-waza /Ne-waza no gi

Kadet U-12 (2013-2012)

Dziewczęta:

22, 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, +48

Chłopcy:

24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, +50

Fighting System/Fighting Bez I Fazy/Ne-waza /Ne-waza no gi

Młodzik U-14 (2011-2010)

Chłopcy:

-30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66

Dziewczęta:

-25,-28,-32,-36,-40,-44, -48, -52, -57, +57

Fighting System/Fighting Bez I Fazy/Ne-waza /Ne-waza no gi

Junior młodszy U-16 (2009-2008)

Chłopcy:

-38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73

Dziewczęta:

-32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63

Fighting System/Ne-waza /Ne-waza no gi

Junior, U18 (2007-2006)

Chłopcy:

-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81

Dziewczęta:

-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70

Fighting System/Ne-waza /Ne-waza no gi

Młodzieżowiec, U21 (2007-2003)

Mężczyźni:

-56, -62, -69, -77, -85, -94, +94,

Kobiety:

-45, -48, -52, -57, -63, -70, +70

Fighting System/Ne-waza /Ne-waza no gi

Senior (2005 i starsi )

Mężczyźni:

-56, -62, -69, -77, -85, -94, +94,

Kobiety:

-45, -48, -52, -57, -63, -70, +70

Fighting System/Ne-waza /Ne-waza no gi

Masters (1988 i starsi )

Mężczyźni:

-56, -62, -69, -77, -85, -94, +94,

Kobiety:

-45, -48, -52, -57, -63, -70, +70

Duo-System / Duo Show

Masters (1988 i starsi )

Mężczyźni, Kobiety, Mix

Senior (2005 i starsi )

Mężczyźni, Kobiety, Mix

Młodzieżowiec, U21 (2007-2003)

Mężczyźni, Kobiety, Mix

Junior, U18 (2009-2006)

Mężczyźni, Kobiety, Mix

Junior młodszy U-16 (2010-2008)

Mężczyźni, Kobiety, Mix

Młodzik U-14 (2012-2010)

Mężczyźni, Kobiety, Mix

Kadet (U 12): (2014-2012)

 Mężczyźni, Kobiety, Mix

Prawo startu

Junior ma prawo startu w kat. Młodzieżowiec

Młodzieżowiec ma prawo startu w kat. Senior

Zawodnik może wystartować tylko w jednej KAT WIEKOWEJ !!!

Zawodnik może startować tylko w jednej kat. wagowej danej konkurencji

Zawodnik zgłoszony który podczas ważenia nie uzyska limitu wagowego zostaje zdyskwalifikowany z kategorii zgłoszeniowej

Opłaty startowej dokonujemy przelewem zgodnie z terminem rejestracji

Wpłata z konta Klubowego- Roan Fight Club Katowice Santander Bank 30109020240000000115520324

Indywidualne wpłaty/z kont prywatnych Roan Fight Club Katowice Credit 71194010764915124700000000

Potwierdzenie przelewu przesyłamy na email roan.katowice@interia.pl zgodnie z terminem rejestracji ( brak potwierdzenia opłaty startowej skutkuje wykreśleniem zawodnika z list startowych)

Postanowienia końcowe:

Ważenie zawodników odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem który zostanie opublikowany 01.11.2023 do godz.22.00

Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW. W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika.

W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny. Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej ) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju. Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

Ponadto każda drużyna zgłasza trenera i asystenta trenera imiennie do dnia 01.11.2023r. na email roan.katowice@interia.pl

Jedna odpowiedź do „MISTRZOSTWA POLSKI W JU-JITSU SPORTOWYM 04-05.11.2023 r.”

  1. pharmacy 365 cialis

    pharmacy 365 cialis

    pharmacy 365 cialis