·

Kurs instruktora Ju-Jitsu

Osoby, które zgłosiły swój akces do uczestnictwa w kursie a nie przesłały kompletu dokumentów proszone są o uzupełnienie i przesłanie na meila info@jjsport.pl – świadectwo ukończenia szkoły średniej; – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie; – 1 zdjęcie formatu 3,5×4,5cm; – fotografia elektroniczna w formacie jpg (do legitymacji plastikowej); – ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu; – karta zgłoszeniowa; – potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 1200 zł na konto PZJJS Santander Bank Polska S.A.30 1090 2008 0000 0001 5166 0218

Termin uzupełnienia dokumentów to 03.03.2024r. Po uzupełnieniu braków przez wszystkich uczestników zostanie określony termin wykładów on-line, o których powiadomi wykładowca kontaktując się z kursantami.

Nadal możesz zapisać się na kurs, wszelkie informacje dostępne w poniższym załączniku