·

Weryfikacja stopni DAN !!!

Weryfikacja stopni dan będzie przebiegała zgodnie z regulaminem, który dostępny jest na stronie PZJJS. Komisja dan będzie weryfikowała stopnie na podstawie dwóch ostatnich stopni, potwierdzonych certyfikatem (dyplomem) nadesłanym do komisji dan emailem na adres stopniejujitsu@jjsport.pl

Weryfikacja stopni dan jest dobrowolna, każda zweryfikowana pozytywnie osoba otrzyma dyplom oraz będzie ona wpisana do wykazu stopni, który zostanie umieszczony na stronie PZJJS.

Do końca 2023 roku koszty weryfikacji zostają zniesione jedynym kosztem dla osoby zweryfikowanej jest koszt certyfikatu

20 zł (wydruk PDF)

30 zł (dokument potwierdzony pocztą)

30 zł (karta plastikowa dokument potwierdzony pocztą)

Regulaminy dostępne pod adresem

Komisja Dan

Osoby które chcą zweryfikować swój stopień Dan prosimy o zachowanie następujących zasad

1. Przesłanie na email: stopniejujitsu@jjsport.pl  kserokopii dyplomów , certyfikatów

2. W ciągu 30 dni komisja dokona weryfikacji i prześle drogą elektroniczną odpowiedz zawierającą informację czy stopień zostanie zweryfikowany lub nie zostanie uznany przez Komisję Dan.

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji osoba przesyła dane tj.

– Nazwisko Imię

– Datę urodzenia

– Zdjęcie w formacie elektronicznym

– Opłatę za wydanie dokumentu zgodnie z wykazem opłat

– Adres do wysłania dokumentów

– Numer telefonu , adres email

Prosimy nie dokonywać opłat przed wydaniem decyzji o zweryfikowaniu stopnia przez Komisję Dan !!!