·

UWAGA !!! Weryfikacja w rankingach PZJJS

W nawiązaniu do próśb trenerów klubów sportowych  o uwzględnienie w rankingach zawodników, którzy w 2023r. uzyskali wyniki sportowe  podczas zawodów rankingowych a zostali usunięci
z rankingów, Zarząd Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego w poniższych treściach informuje:

1. Zawodnicy, którzy zostali uwzględnieni w rankingach to tacy, którzy:

– w 2023r. uzyskali wyniki sportowe;  

– zostali przez macierzyste kluby sportowe będące członkami PZJJS zarejestrowani w panelu rejestracyjnym PZJJS;

– posiadają licencję zawodniczą PZJJS.  

2. W wyniku weryfikacji wyników, z rankingów zostali usunięci zawodnicy, którzy nie zostali przez macierzyste kluby sportowe będące członkami PZJJS zarejestrowani w panelu rejestracyjnym PZJJS i nie posiadali  licencji zawodniczej  PZJJS. Były to dwa wymagane warunki do pozostawienia zawodników w rankingach, których niektóre kluby i trenerzy nie spełnili.

3. W związku z powyższym ponownie informujemy, że do rankingów zostaną przywróceni zawodnicy, którzy zostaną przez kluby macierzyste będące członkami PZJJS wpisani do panelu rejestracyjnego PZJJS w terminie do dnia 30.01.2024r.  i  jednocześnie zostanie opłacona licencja zawodnicza  PZJJS za rok 2024 w wysokości 20,00 zł również w terminie do dnia 30.01.2024r.

Konto bankowe PZJJS do wpłaty tytułem licencji zawodniczych PZJJS:

 – Santander  Bank Polska S.A:  30 1090 2008 0000 0001 5166 0218.

Informujemy, że w przypadku braku  wpisania zawodników do panelu rejestracyjnego PZJJS do dnia 30.01.2024r. oraz braku wymaganych  środków tytułem opłaty za licencję zawodniczą   na koncie bankowym PZJJS do dnia 30.01.2024r., usunięci z rankingów zawodnicy nie zostaną uwzględnieni w rankingach.