·

Rejestracja trenerów w panelu rejestracyjnym PZJJS

Uwaga !!!

Trenerzy klubowi, którzy będą brali udział w zawodach organizowanych przez kluby będące członkami Polskiego  Związku Ju-Jitsu Sportowego mają obowiązek rejestracji w panelu rejestracyjnym PZJJS jako Trener lub Kierownik Zespołu ( może to być  jedna osoba na turniej ).

Rejestracja Trenerów i Kierowników Zespołu w panelu rejestracyjnym PZJJS jest bezpłatna.

Trener może pełnić funkcję  Kierownika Zespołu.

Kierownik Zespołu może być jedocześnie  Trenerem.

Trenerem lub Kierownikiem Zespołu Ju- Jitsu może być osoba  posiadająca uprawnienia przynajmniej instruktora w sporcie Ju-Jitsu.

Osoby, które dokonają rejestracji w panelu rejestracyjnym jako Trenerzy lub Kierownicy Zespołu proszone są o jednoczesne przesłanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia na meila: info@jjsport.pl
Po przesłaniu odpowiednich dokumentów  i prawidłowej rejestracji nastąpi zatwierdzenie przez administratora. 

Przypomina się, że wyłącznie Trenerzy i Kierownicy Zespołów mają prawo wnoszenia chellengu oraz protestów w czasie zawodów zgodnie z Regulaminem sportowym.

https://jjsport.pl/panel/trenerzy2.php