·

Puchar Świata Podgorica 15.09-17.09.2023

Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego po weryfikacji przez trenerów klubowych listy zawodników

zakwalifikowanych na podstawie rankingu ustalił podstawowy skład zawodników uprawnionych do startu w Pucharze Świata w Podgoricy (Czarnogóra w dniach  15-17.09.2023r.)

PRZYPOMINAMY, ŻE ZAWODNIK MUSI POSIADAĆ LICENCJĘ ZAWODNICZĄ PZJJS klubu należącego do struktur organizacyjnych PZJJS.

W związku z aktualną sytuacją prawną PZJJS ( brak wpisu na listę dyscyplin wspieranych przez

Ministerstwo Sportu ) zawodnicy, którzy potwierdzą powołanie na zawody zobowiązują się pokryć

całą kwotę wydatków niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu.

PZJJS nie pokrywa żadnych kosztów związanych z wydarzeniem.

Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje Regulamin wyjazdu Kadry Narodowej i Reprezentacji Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego

Ustalono koszty uczestnictwa zawodników w zawodach:

1. Zawodnicy rocznika U-12/U-14/U-16 start w jednej konkurencji  – koszt 2550 zł;

2. Zawodnicy rocznika U-12/U-14/U-16 start w dwóch konkurencjach – koszt 2700 zł;

3. Zawodnicy rocznika U-18/U-21/Senior start w jednej konkurencji – koszt 2650 zł;

4. Zawodnicy rocznika U-18/U-21/Senior start w dwóch konkurencjach – koszt 2900 zł;

Koszt uczestnictwa trenera klubowego  to 2400 zł( zgodnie z regulaminem wyjazdu kadry Polski)

Koszty zawierają:

– Transport Mysłowice – Podgorica, wyjazd 13.09.2023 (godzina do ustalenia z przewoźnikiem)

– Transport Podgorica -Mysłowice 17.09.2023 po zakończeniu zawodów

– Opłata startowa

– Pobyt w hotelu w dniach 14.09-17.09.2023r. ( TRZY NOCLEGI)

– Wyżywienie zgodnie z pakietem organizatora, tj. śniadanie , lunch boks na hali zawodów, kolacja.

– Ubezpieczenie na czas trwania wyjazdu 13.09-18.09.2023r.

W terminie do dnia 15.07.2023 prosimy ostatecznie potwierdzić udział zakwalifikowanych zawodników, ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń, zawodnicy potwierdzeni po terminie zostaną umieszczeni na liście rezerwowej

Potwierdzenie stanowi przesyłanie niżej wyszczególnione dane zawodnika

na e-mail: info@jjsport.pl
–  Imię i nazwisko;

–  Data urodzenia / Pesel;

– Numer paszportu wraz z datą jego ważności oraz datą wydania (Paszport wymagany przy wyjeździe);

– Numer licencji zawodniczej PZJJ;

– Potwierdzenie dokonania płatności na konto bankowe Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego w  Santander Bank Polska S.A.: 30 1090 2008 0000 0001 5166 0218.

Na listę uczestników zostaną wpisani tylko  ci zawodnicy, którzy prześlą pełne dane wraz z potwierdzeniem płatności.

Lista zweryfikowanych zawodników dostępna jest na oficjalnej stronie PZJJS, tj. https://jjsport.pl/

Kolorem czerwonym zostali odznaczeni zawodnicy którzy potwierdzili swój udział w zawodach lecz nie przesłali pełnych danych niezbędnych do wyjazdu

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 786-665-156.