·

PUCHAR POLSKI W JU-JITSU SPORTOWYM 02.03.2024r.

PUCHAR POLSKI W JU-JITSU SPORTOWYM

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ORGANIZATORZY: Klub sportowy Triumphator Naratów pod patronatem Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego

MIEJSCE ZAWODÓW: Hala Arkadia przy Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego,

ul. Szkolna 2a, 56-200 Góra woj. Dolnośląskie

TERMIN ZAWODÓW: 02.03.2024r.

CEL ZAWODÓW:

Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju a tym samym popularyzacja Ju-Jitsu w Polsce.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJS (JJIF, JJEU).
Klub Sportowy oraz zawodnicy startujący w PUCHARZE POLSKI W JU-JITSU SPORTOWYM muszą posiadać licencje Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego na rok 2024.

TERMINY ZGŁOSZEŃ/OPŁATA STARTOWA

I TERMIN: od 02.02.2024 r. do dnia 21.02.2024 r. do godz. 23:59.

Opłata 100 zł od zawodnika za każdą kategorię lub parę w Duo-system

II TERMIN od 22.02.2024 r. do 26.02.2024 r. do godz. 23:59.

Opłata 120 zł od zawodnika za każdą kategorię lub parę w Duo-system.

Po II terminie nie ma możliwości rejestracji na turniej.

Opłata startowa płatna PRZELEWEM na konto Klubu sportowego Triumphator:

96 8663 0007 0000 0020 6587 0001.

Zawodnik musi być zgłoszony przez panel rejestracyjny dostępny pod adresem:

https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=605#a_eventhead

HARMONOGRAM ZAWODÓW:

Ostateczny harmonogram zawodów zostanie opublikowany dnia 27.02.2024 r. do godz. 22:00.

KATEGORIE WAGOWE:

Zawodnik może startować TYLKO W JEDNEJ KATEGORII WIEKOWEJ I WAGOWEJ.

Kadet U-12:

Fighting / Ne-waza/ Ne-waza No Gi /

Kobiety: : -22kg -25kg -28kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg +48kg

Mężczyźni: -25kg –28kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg -52kg +52kg

Młodzik U-14:

Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi

Kobiety:-25 kg-28 kg-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg + 57 kg

Mężczyźni:-32 kg -36 kg-40 kg-44 kg -48 kg -52 kg -56 kg -62 kg -69 kg + 69 kg

Junior Młodszy U-16:

Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi

Kobiety:-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg + 63 kg

Mężczyźni:- 40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -56 kg -62 kg -69 kg -77 kg + 77 kg

Junior U-18:

Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi

Kobiety:-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 48 kg -52 kg -56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg + 85 kg

Młodzieżowiec U-21:

Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi

Kobiety:-45 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg -94 kg + 94 kg

Senior:

Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi

Kobiety:-45 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg -94 kg + 94 kg

Masters:

Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi

Kobiety:-45 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg -94 kg + 94 kg.

Klub zobowiązany jest do zgłoszenia Kierownika zespołu przez system Sportdata, który będzie miał możliwość zgłaszania chelengu oraz oficjalnego protestu podczas zawodów.

Klub zobowiązany jest do zgłoszenia trenera przez system Sportdata TYLKO TRENER ZGŁOSZONY ma możliwość zgłaszania chelengu oraz oficjalnego protestu podczas zawodów.

Zawodnik zobowiązany jest posiadać na zawodach / obowiązkowo na wadze:

1. dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, ważna legitymacja szkolna);

2. aktualne zaświadczenie lekarskie lub książeczkę zawodnika, dopuszczające zawodnika do

uczestnictwa w zawodach sportowych;

3.  ubezpieczenie NNW zawodnika na czas zawodów;

4.  oświadczenie o udziale w zawodach, w tym o wyrażeniu zgody na poddanie się kontroli  antydopingowej ( druk do pobrania ze strony Klubu sportowego Triumphator Naratów lub PZJJS).

Prawo startu:

– Kadet U12 (2014-2013 )

– Młodzik U-14 (2012-2011)

– Junior Młodszy U-16 (2012-2011-2010-2009)

– Junior U-18 (2008-2007)

– Młodzieżowiec U-21(2008-2007-2006-2005-2004 )

– Senior – rocznik 2003 i starsi  oraz prawo startu   Młodzieżowiec U21( tylko roczniki 2004-2005-2006)

– Masters – rocznik  1988 i starsi.

Kategorie wiekowe / konkurencje:

U-12 -Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi / Duo-system / Duo -show

U-14 – Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi / Duo-system / Duo -show

U-16 -Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi / Duo-system / Duo -show

U-18 – Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi / Duo-system / Duo -show

U-21 – Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi / Duo-system / Duo -show

Senior – Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi/ Duo-system/ Duo -show

Masters – Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi/ Duo-system/ Duo -show

INFORMACJE DODATKOWE:

Rozdanie nagród będzie odbywało się bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii wiekowej.

Walki rozgrywane są systemami:

  1. “Do dwóch wygranych w przypadku 2 zawodników.
  2. „Każdy z każdym” w przypadku 3-5 zawodników.
  3. “Francuski do dwóch przegranych” w przypadku 6 lub więcej zawodników.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów ze względu na  czynniki  zewnętrzne

niezależne od organizatora.

W przypadku odwołania ww. zawodów organizator nie zwraca opłaty startowej, lecz zostaje ona

przeniesiona w identycznej formie na zawody, które odbędą się w pierwszym możliwym terminie

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zawodnicy, którzy w dniu zawodów nie zmieszczą się do limitu wagi zgłoszonego na rejestracji mogą zostać przepisani do kategorii wyższej po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł od startu zawodnika.

Kontakt do organizatora ( i jednocześnie osoby odpowiedzialnej za organizację zawodów):

Piotr Atrachimowicz,  tel. 604-791-753

e-mail:  kstnaratow@gmail.com