·

Puchar Polski Ju-Jitsu Sportowe Katowice 02.04.2023r.

Puchar Polski  w Ju-Jitsu Sportowym

U-12/U-14/U-16/U-18/U-21/Senior/Masters

Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/Ne-waza no-gi/Duo-system/Duo-show

Termin: 02.04.2023r.

Miejsce: Katowice ul. Alfreda 1

Organizator:

Roan Fight Club Katowice/

Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego.

Turniej ma rangę turnieju rankingowego we wszystkich rocznikach , tylko zawodnicy biorący udział w rywalizacji sportowej mają prawo startu na zawodach międzynarodowych pod egidą JJIF oraz JJEU.

Cel imprezy: Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju a tym samym popularyzacja Ju-Jitsu w Polsce.

Warunki uczestnictwa: Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJS (JJIF, JJEU).

Klub Sportowy wystawiający zawodnika w PUCHAR POLSKI W JU-JITSU SPORTOWYM nie musi posiadać licencji Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego na rok 2023.

Zawodnik zgłoszony do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem nie musi posiadać licencji zawodniczej Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego na rok 2023.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów ze względu czynników zewnętrznych niezależnych od organizatora.

W przypadku odwołania w/w zawodów organizator nie zwraca opłaty startowej , lecz zostaje ona przeniesiona w identycznej formie na zawody które odbędą się w pierwszym możliwym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nagrody dla zawodników

I miejsce Medal, Dyplom

II miejsce Medal, Dyplom

III miejsce Medal, Dyplom

Rejestracja:

I termin

do 24.03.2023 (godz. 23:59) na stronie:

https://rejestracja-jj.pl/

II termin

do 26.03.2023 (godz. 23:59) na stronie:

https://rejestracja-jj.pl/

Zgłoszenie na zawody jest wiążące nie będzie możliwości zwrotu opłaty startowej.

Po w/w terminie nie ma możliwości zgłoszenia do turnieju !!!

Pary duo systemu zgłaszamy na e-mail roan.katowice@interia.pl  zgodnie z terminami rejestracji.

W dniu 25.03.2023 do godz. 23.59 zostaną opublikowane listy startowe z I terminu rejestracji z uwzględnieniem wniesienia opłaty startowej( klub musi przesłać potwierdzenie opłaty startowej na e-mail roan.katowice@interia.pl  ) , zawodnicy zgłoszeni a nie opłaceni w I terminie zobowiązani są do wniesienia opłaty z II terminu rejestracji !!!

W dniu 27.03.2023 do godz. 16.00 zostaną opublikowane listy startowe z II terminu rejestracji z uwzględnieniem wniesienia opłaty startowej( klub musi przesłać potwierdzenie opłaty startowej na e-mail roan.katowice@interia.pl  )

– Do godz.21.00 w dniu 28.03.2023 można dokonywać korekt zgłoszeń ( zmiany kategorii wagowej ) poprzez zgłoszenie na e-mail : roan.katowice@interia.pl  inne formy zgłoszenia zmian nie będą uwzględniane.

W dniu 29.03.2023 do godz. 23.59 zostaną opublikowane listy startowe po II terminie rejestracji z uwzględnieniem wniesienia opłaty startowej , zawodnicy zgłoszeni a nie opłaceni zostaną usunięci z list startowych !!!

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu oraz regulaminu ogólnego zawodów organizowanych przez Roan Fight Club Katowice pod patronatem  PZJJS.

Zawodnicy którzy w dniu zawodów nie zmieszczą się do limitu wagi zgłoszonej  podczas rejestracji zostaną ZDYSKWALIFIKOWANI, a opłata startowa nie zostanie zwrócona!!!

– W dniu 30.03.2023 zostanie przedstawiony plan z rozbiciem na godzinowy zawodów z uwzględnieniem rozgrywania poszczególnych kategorii wiekowych.

Opłaty startowe:

I termin

do 24.03.2023 (godz. 23:59)

80 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system

II termin

do 26.03.2023 (godz. 23:59)

100 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system

Decyduje data wpływu na konto

Opłata startowa płatna PRZELEWEM zgodnie z terminem rejestracji

I termin

do 24.03.2023 (godz. 23:59)

II termin

do 26.03.2023 (godz. 23:59)

Opłata startowa płatna PRZELEWEM na konto

Wpłata z konta Klubowego-

Roan Fight Club Katowice

Santander Bank 30109020240000000115520324

Indywidualne wpłaty/z kont prywatnych

Roan Fight Club Katowice

71194010764915124700000000

Wpłat dokonujemy za wszystkich zawodników z danego klubu jednym przelewem (wpłaty indywidualne będą zwracane )

Klub zobowiązany jest do zgłoszenia kierownika drużyny (trenera, osoby upoważnionej ) do dnia 30.03.2023 na email roan.katowice@interia.pl

Klub zobowiązany jest do zgłoszenia trenerów i asystentów trenera do 30.03.2023 na email roan.katowice@interia.pl

którzy otrzymają identyfikatory uprawniające do wejścia na halę (zgłaszamy osoby imiennie )

– Ilość zgłoszonych trenerów na klub 1 osoba na 5 zawodników i wielokrotność czyli

5 zawodników 1 trener

6-10 zawodników 1 trener plus 1 asystent.

11-15 zawodników 1 trener plus 2 asystentów.

16-20 zawodników 1 trener plus 3 asystentów itd.

Trener może pełnić funkcję kierownika drużyny.

– NA WADZE ZAWODNIK PRZEDSTAWIA

-DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (legitymację , dowód osobisty , paszport)

– Aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza, dopuszczające go do uczestniczenia w zawodach sportowych zawierające wpis o zdolności do udziału w zawodach w sportach walki (Ju-Jitsu )

– Ubezpieczenie NNW obejmujące uczestnictwo w zawodach sportowych.

– Oświadczenie o udziale w zawodach.

Prawo startu

– Kadet U12 (2013-2012 )

– Młodzik U-14 (2011-2010)

– Junior Młodszy U-16 (2009-2008)

– Junior U-18 (2007-2006)

-Młodzieżowiec U-21(2007-2003)

– Senior 2002 i starsi prawo startu rocznika młodzieżowiec(2003-2004-2005)

-Masters 1991 i starsi

Kategorie wiekowe / konkurencje

U-12 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/ Ne-waza no gi /Duo-system/Duo-show

U-14 – Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system/Duo-show

U-16 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system/Duo-show

U-18 Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system/Duo-show

U-21 Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system/Duo-show

Senior Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system/Duo-show  

Masters Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system/Duo-show 

Kategorie wiekowe / konkurencje / wagowe

– Kadet U-12

-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/ Ne-waza no gi /

Kobiety: : -22kg -25kg -28kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg +48kg

Mężczyźni: -24kg –27kg -30kg -34kg -38kg -42kg -46kg -50kg +50kg

– Młodzik U-14

Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:-25 kg-28 kg-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg + 57 kg

Mężczyźni:-30 kg -34 kg-38 kg-42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg + 66 kg

– Junior Młodszy U-16

-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg + 63 kg

Mężczyźni:- 38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg + 73 kg

– Junior U-18

-Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:

-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg + 81 kg

-Młodzieżowiec U-21

-Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:-45 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg -94 kg + 94 kg

– Senior

-Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:-45 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg -94 kg + 94 kg

– Masters

-Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:-45 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg -94 kg + 94 kg

Konkurencja Duo-system zostanie rozegrana w rozbiciu na kategorie jeśli w jednej będzie minimum 3 pary w innym przypadku zawody zostaną rozegrane bez podziału na kategorie.

Rozdanie nagród będzie odbywało się bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii wiekowej.

Informacje dodatkowe:

Walki są prowadzone zgodnie z przepisami JJIF (Ju-Jitsu International Federation).

 Walki rozgrywane są systemami:

 „Każdy z każdym” w przypadku 5 lub mniej zawodników.

 „Francuski do dwóch przegranych” w przypadku 6 lub więcej zawodników.

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.

W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie nie dopuszczenie do startu w zawodach.

– Zawodnicy po zakończeniu rozgrywek oraz dekoracji swoich kategorii wiekowych bezwzględnie opuszczają teren hali sportowej

– Na główną płytę hali zawodnicy oraz trenerzy wchodzą tylko w obuwiu sportowym lub boso.

Sprawy organizacyjne

Kontakt: Roman Zieliński,

tel. 501-218-842, e-mail: roan.katowice@interia.pl

Wpłaty faktury

Kontakt Mirosława Piechota tel. 668-984-476, e-mail: roan.katowice@interia.pl