·

Puchar Polski Ju-Jitsu Sportowe Katowice 02.04.2023

Puchar Polski w Ju-Jitsu Sportowym
U-12/U-14/U-16/U-18/
U-21/Senior/Masters

Fighting / Fighting bez I fazy /
Ne-waza/Ne-waza no-gi/
Duo-system/Duo-show

Termin: 02.04.2023r.
Miejsce: Katowice ul. Alfreda 1

Organizator:
Roan Fight Club Katowice/
Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego.

Turniej ma rangę turnieju rankingowego we wszystkich rocznikach , tylko zawodnicy biorący udział w rywalizacji sportowej mają prawo startu na zawodach międzynarodowych pod egidą JJIF oraz JJEU.
Cel imprezy: Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju a tym samym popularyzacja Ju-Jitsu w Polsce.
Warunki uczestnictwa: Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJS (JJIF, JJEU).
Klub Sportowy wystawiający zawodnika w PUCHAR POLSKI W JU-JITSU SPORTOWYM nie musi posiadać licencji Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego na rok 2023.
Zawodnik zgłoszony do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem nie musi posiadać licencji zawodniczej Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego na rok 2023.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów ze względu czynników zewnętrznych niezależnych od organizatora.
W przypadku odwołania w/w zawodów organizator nie zwraca opłaty startowej , lecz zostaje ona przeniesiona w identycznej formie na zawody które odbędą się w pierwszym możliwym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nagrody dla zawodników
I miejsce Medal, Dyplom
II miejsce Medal, Dyplom
III miejsce Medal, Dyplom
Rejestracja:
I termin
do 24.03.2023 (godz. 23:59) na stronie:
https://rejestracja-jj.pl/
II termin
do 26.03.2023 (godz. 23:59) na stronie:
https://rejestracja-jj.pl/
Zgłoszenie na zawody jest wiążące nie będzie możliwości zwrotu opłaty startowej.
Po w/w terminie nie ma możliwości zgłoszenia do turnieju !!!
Pary duo systemu zgłaszamy na e-mail roan.katowice@interia.pl zgodnie z terminami rejestracji.
W dniu 25.03.2023 do godz. 23.59 zostaną opublikowane listy startowe z I terminu rejestracji z uwzględnieniem wniesienia opłaty startowej( klub musi przesłać potwierdzenie opłaty startowej na e-mail roan.katowice@interia.pl ) , zawodnicy zgłoszeni a nie opłaceni w I terminie zobowiązani są do wniesienia opłaty z II terminu rejestracji !!!
W dniu 27.03.2023 do godz. 14.00 zostaną opublikowane listy startowe z II terminu rejestracji z uwzględnieniem wniesienia opłaty startowej( klub musi przesłać potwierdzenie opłaty startowej na e-mail roan.katowice@interia.pl )
– Do godz.10.00 w dniu 28.03.2023 można dokonywać korekt zgłoszeń ( zmiany kategorii wagowej ) poprzez zgłoszenie na e-mail : roan.katowice@interia.pl inne formy zgłoszenia zmian nie będą uwzględniane.
W dniu 29.03.2023 do godz. 23.59 zostaną opublikowane listy startowe po II terminie rejestracji z uwzględnieniem wniesienia opłaty startowej , zawodnicy zgłoszeni a nie opłaceni zostaną usunięci z list startowych !!!
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu oraz regulaminu ogólnego zawodów organizowanych przez Roan Fight Club Katowice pod patronatem PZJJS.
Zawodnicy którzy w dniu zawodów nie zmieszczą się do limitu wagi zgłoszonej podczas rejestracji zostaną ZDYSKWALIFIKOWANI, a opłata startowa nie zostanie zwrócona!!!
– W dniu 30.03.2023 zostanie przedstawiony plan z rozbiciem na godzinowy zawodów z uwzględnieniem rozgrywania poszczególnych kategorii wiekowych.
Opłaty startowe:
I termin
do 24.03.2023 (godz. 23:59)
80 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system
II termin
do 26.03.2023 (godz. 23:59)
100 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system
Decyduje data wpływu na konto
Opłata startowa płatna PRZELEWEM zgodnie z terminem rejestracji
I termin
do 24.03.2023 (godz. 23:59)
II termin
do 26.03.2023 (godz. 23:59)
Opłata startowa płatna PRZELEWEM na konto
Wpłata z konta Klubowego-
Roan Fight Club Katowice
Santander Bank 30109020240000000115520324
Indywidualne wpłaty/z kont prywatnych
Roan Fight Club Katowice
71194010764915124700000000
Wpłat dokonujemy za wszystkich zawodników z danego klubu jednym przelewem (wpłaty indywidualne będą zwracane )
Klub zobowiązany jest do zgłoszenia kierownika drużyny (trenera, osoby upoważnionej ) do dnia 30.03.2023 na email roan.katowice@interia.pl
Klub zobowiązany jest do zgłoszenia trenerów i asystentów trenera do 30.03.2023 na email roan.katowice@interia.pl
którzy otrzymają identyfikatory uprawniające do wejścia na halę (zgłaszamy osoby imiennie )
– Ilość zgłoszonych trenerów na klub 1 osoba na 5 zawodników i wielokrotność czyli
5 zawodników 1 trener
6-10 zawodników 1 trener plus 1 asystent.
11-15 zawodników 1 trener plus 2 asystentów.
16-20 zawodników 1 trener plus 3 asystentów itd.
Trener może pełnić funkcję kierownika drużyny.
– NA WADZE ZAWODNIK PRZEDSTAWIA
-DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (legitymację , dowód osobisty , paszport)
– Aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza, dopuszczające go do uczestniczenia w zawodach sportowych zawierające wpis o zdolności do udziału w zawodach w sportach walki (Ju-Jitsu )
– Ubezpieczenie NNW obejmujące uczestnictwo w zawodach sportowych.
– Oświadczenie o udziale w zawodach.
Prawo startu
– Kadet U12 (2013-2012 )
– Młodzik U-14 (2011-2010)
– Junior Młodszy U-16 (2009-2008)
– Junior U-18 (2007-2006)
-Młodzieżowiec U-21(2007-2003)
– Senior 2002 i starsi prawo startu rocznika młodzieżowiec(2003-2004-2005)
-Masters 1991 i starsi
Kategorie wiekowe / konkurencje
U-12 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/ Ne-waza no gi /Duo-system/Duo-show
U-14 – Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system/Duo-show
U-16 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system/Duo-show
U-18 Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system/Duo-show
U-21 Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system/Duo-show
Senior Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system/Duo-show
Masters Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system/Duo-show
Kategorie wiekowe / konkurencje / wagowe
– Kadet U-12
-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/ Ne-waza no gi /
Kobiety: : -22kg -25kg -28kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg +48kg
Mężczyźni: -24kg –27kg -30kg -34kg -38kg -42kg -46kg -50kg +50kg
– Młodzik U-14
Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi
Kobiety:-25 kg-28 kg-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg + 57 kg
Mężczyźni:-30 kg -34 kg-38 kg-42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg + 66 kg
– Junior Młodszy U-16
-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi
Kobiety:-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg + 63 kg
Mężczyźni:- 38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg + 73 kg
– Junior U-18
-Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi
Kobiety:
-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg
Mężczyźni:- 46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg + 81 kg
-Młodzieżowiec U-21
-Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi
Kobiety:-45 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg
Mężczyźni:- 56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg -94 kg + 94 kg
– Senior
-Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi
Kobiety:-45 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg
Mężczyźni:- 56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg -94 kg + 94 kg
– Masters
-Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi
Kobiety:-45 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg
Mężczyźni:- 56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg -94 kg + 94 kg
Konkurencja Duo-system zostanie rozegrana w rozbiciu na kategorie jeśli w jednej będzie minimum 3 pary w innym przypadku zawody zostaną rozegrane bez podziału na kategorie.
Rozdanie nagród będzie odbywało się bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii wiekowej.
Informacje dodatkowe:
Walki są prowadzone zgodnie z przepisami JJIF (Ju-Jitsu International Federation).
 Walki rozgrywane są systemami:
 „Każdy z każdym” w przypadku 5 lub mniej zawodników.
 „Francuski do dwóch przegranych” w przypadku 6 lub więcej zawodników.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.
W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie nie dopuszczenie do startu w zawodach.
– Zawodnicy po zakończeniu rozgrywek oraz dekoracji swoich kategorii wiekowych bezwzględnie opuszczają teren hali sportowej
– Na główną płytę hali zawodnicy oraz trenerzy wchodzą tylko w obuwiu sportowym lub boso.
Sprawy organizacyjne
Kontakt: Roman Zieliński,
tel. 501-218-842, e-mail: roan.katowice@interia.pl
Wpłaty faktury
Kontakt Mirosława Piechota
tel. 668-984-476, e-mail: roan.katowice@interia.pl