·

Prawo startu w zawodach PZJJS

Uwaga !!!

W związku z Uchwałą Zarządu PZJJS od dnia 01.01.2024r. w zawodach rankingowych ujętych w kalendarzu imprez PZJJS mogą uczestniczyć tylko zawodnicy posiadający  aktualną licencję zawodniczą przypisaną do klubu będącego pełnoprawnym członkiem PZJJS posiadającym opłaconą licencję klubową. Dotyczy to również trenerów, którzy muszą posiadać aktywny profil w panelu rejestracyjnym Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego.
Ww. wymogi obowiązują na zawody rankingowe, tj. Puchar Polski oraz Mistrzostwa Polski, w tym na zbliżające się zawody Puchar Polski w Ju-Jitsu Sportowym, które odbędą się w dniu 02.03.2024r. w miejscowości Góra.
Zawodnicy oraz trenerzy zgłoszeni do ww. zawodów bez opłaconej licencji zostaną usunięci z listy zgłoszeniowej przez administratora Sportdata.
Tylko zawodnicy zgłoszeni do zawodów z jednocześnie potwierdzoną opłatą startową zostaną umieszczeni na listach startowych.