·

Porozumienie z Polską Agencją Antydopingową 08.08.2023 Warszawa

📢Nowy sukces organizacyjny PZJJS! 👏🍾🎉

Dnia 08.08.2023r. miało miejsce ważne wydarzenie w procesie uzyskania statusu Polskiego Związku Sportowego przez Polski Związek Ju -Jitsu Sportowego.

W dniu dzisiejszym w Warszawie w siedzibie Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Ju -Jitsu Sportowego a Polską Agencją Antydopingową.

W imieniu PZJJS podpisy złożyli Prezes Zarządu Roman Zieliński oraz Wiceprezes ds. Sportowych Tomasz Zakolski. Polską Agencję Antydopingową natomiast reprezentowali Dyrektor Michał Rynkowski oraz Zastępca Dyrektora Hubert Dziudzik.

Na mocy podpisanego Porozumienia strony postanowiły o współpracy w zakresie m.in. kontroli antydopingowych, edukacji Antydopingowej, odpowiedzialności za doping w sporcie, współpracy międzynarodowej.

Polski Związek Ju -Jitsu Sportowego zobowiązał się m.in. uznać za wiążące Przepisy Antydopingowe POLADA, Przepisy Światowego Kodeksu Antydopingowego WADA oraz wszystkie Międzynarodowe Standardy wskazane w Kodeksie. Ponadto uznać jurysdykcję Panelu Dyscyplinarnego orzekającego w dwóch instancjach.

Od tej chwili każdy uczestnik zawodów zobowiązany będzie złożyć pisemną zgodę na poddanie się kontroli antydopingowej.

Obie strony podpisanego w dniu dzisiejszym Porozumienia są zgodne, iż doping jest z zasady sprzeczny z duchem sportu, a edukacja jest podstawą walki z dopingiem👏👍.

Ważny jest dla nas sport wolny od dopingu.

Wierzymy, podobnie jak POLADA, że na sukces zawodnika składają się ciężka praca i talent, a droga na skróty zawsze wiąże się z porażką. Zwycięstwo osiągnięte w sposób nieuczciwy pozbawione jest najważniejszego: dumy i satysfakcji z przekraczania własnych barier.

Przytoczę piękne motto POLADY, które i naszym się staje: “W centrum naszych działań na rzecz czystego sportu jest zawsze zawodnik. Jego życie, zdrowie i prawo do rywalizacji na uczciwych zasadach jest dla nas priorytetem”.

Pozostaję ze sportowym pozdrowieniem,

Prezes Polskiego Związku Ju -Jitsu Sportowego

Roman Zieliński

Dziękuję za wsparcie Polska Agencja Antydopingowa