·

Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego

Z dniem 28.09.2022 został zarejestrowany związek stowarzyszeń pod nazwą Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego, którego założycielami zostały Związki, Kluby oraz Stowarzyszenia Sportowe.

Powołany Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego został uznany przez Związki, Kluby oraz Stowarzyszenia Sportowe, które opierają swoją działalność na dyscyplinie Ju-Jitsu. Celem związku jest uznanie Ju-Jitsu oraz wykazanie na liście dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe. Chcemy przywrócić organizację i realizację współzawodnictwa sportowego, w tym organizowanie i prowadzenie ogólnokrajowego systemu rozgrywek mistrzowskich, pucharowych, ligowych. Zależy nam na rozwoju sportowym dyscypliny Ju-Jitsu pod różnymi formami jako przedstawiciela w kontaktach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Dotychczas działający Polski Związek Ju-Jitsu w związku ze zmianą ustawy o sporcie, został pozbawiony statusu Polskiego Związku Sportowego i pomimo uruchomienia postępowania odwołania się od w/w decyzji stosując wszelkie dostępne metody prawne, statut nie został przywrócony. Jednocześnie dziękujemy za pracę i zaangażowanie na rzecz dyscypliny Ju-Jitsu, Panu Prezesowi Tomaszowi Knapowi oraz członkom zarządu Polskiego Związku Ju-Jitsu ostatnich dwóch kadencji 2016-2022, podczas których wiele rzeczy zostało uporządkowanych i usystematyzowanych a sukcesy organizacyjne przekuły się w sukcesy sportowe, które uplasowały nas na czołowych miejscach w klasyfikacjach medalowych podczas zawodów międzynarodowych, ME i MŚ w każdej kategorii wiekowej . Liczymy na dobrą współpracę w celu powrotu naszej dyscypliny do grona Polskich Związków Sportowych uznanych w Ministerstwie Sportu.

Przedstawiamy powołany Zarząd Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego oraz Komisję Rewizyjną

Roman Zieliński                     Prezes Zarządu

Magdalena Zaszczudłowicz    Sekretarz Generalny

Mirosława Piechota                Wiceprezes ds. organizacyjnych

Andrzej Filus                           Wiceprezes ds. szkoleniowych

Tomasz Zakolski                      Wiceprezes ds. sportowych 

Jarosław Koch                         Członek Zarządu

Zbigniew Biały                         Członek Zarządu

Tomasz Martyka                     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jan Błaszczyk                           Członek Komisji Rewizyjnej

Anna Padechowicz-Jezierska Członek Komisji Rewizyjnej

Zapraszamy do współpracy Kluby Ju-Jitsu z całego kraju, pierwszym elementem będzie utworzenie komisji, które pozwolą na sprawne działanie nowego Związku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na oficjalnej stronie związku   jjsport.pl

Dodaj komentarz