·

PŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ ZAWODNIKÓW MISTRZOSTWA EUROPY RUMUNIA

PILNA INFORMACJA!!!!!

Proszę o PILNE dokonanie w dniu dzisiejszym tj. 11.03.2024r. do godz. 17.00 przelewów /wpłat tytułem  opłaty za wyjazd powołanych do Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Ju-Jitsu w Rumunii zawodników.
Dziś ( tj. 11.03.2024r.) upływa termin zapłaty do JJEU za startowe oraz pakiet hotelowy  zawodników biorących udział w Mistrzostwach.
Każdy dodatkowy przelew na konto JJEU to kwota 160 zł ( opłaty bankowe, konto walutowe), którą zostanie obciążony zawodnik, za którego zostanie  dokonany przelew po tym terminie.
PZJJS nie posiada środków za zapłatę za dodatkowe koszty przelewów, jak również za dokonanie opłaty za powołanych zawodników.
W przypadku rezygnacji kogokolwiek z wyjazdu na Mistrzostwa do Rumunii, proszę o pisemną informację w dniu 11.04.2024r.  o rezygnacji na maila: prezes@jjsport.pl.
Po otrzymaniu informacji o rezygnacji zawodnika, PZJJS sporządzi pisma o uchyleniu powołania zawodnika.

Przypomina się, że za każdą zmianę w systemie Sportdata ( dodatkowa rejestracja, wyrejestrowanie zawodnika) naliczona zostaje dodatkowa opłata 10 euro przez JJEU.
Kwota za udział zawodnika startującego w jednej konkurencji wynosi 2850 zł !!!!
Kwota za udział zawodnika startującego w dwóch konkurencjach wynosi 3600 zł !!!!

Wpłat proszę dokonywać na konto PZJJS:
30 1090 2008 0000 0001 5166 0218 Santander Bank Polska S.A.

Ważne !!!
O potwierdzeniu płatności decyduje zaksięgowanie na koncie A NIE PRZESŁANIE POTWIERDZENIA O DOKONANIU PŁATNOŚCI.