·

OTWARTY TURNIEJ MŁODYCH MISTRZÓW

Fighting Bez I Fazy/Ne-waza/Ne-waza no gi/Duo-System/Duo-Show

U-6 / U-8 / U-10 /

OTWARTY TURNIEJ MŁODYCH MISTRZÓW

Fighting Bez I Fazy/Ne-waza/Ne-waza no gi/Duo-System/Duo-Show

U-6 / U-8 / U-10 /

Organizator: Śląski Związek Ju-Jitsu

Termin i miejsce: 04.11.2023 r.

Mała hala sportowa przy Spodek Katowice

40-005 Katowice ul. Aleja Wojciecha Korfantego 35

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów ze względu na czynniki zewnętrzne niezależnych od organizatora.

W przypadku odwołania w/w zawodów organizator nie zwraca opłaty startowej, lecz zostaje ona przeniesiona w identycznej formie na zawody które odbędą się w pierwszym możliwym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cel imprezy: Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju a tym samym popularyzacja Ju-Jitsu w Polsce.

Warunki uczestnictwa: Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJS (JJIF, JJEU).

Klub Sportowy wystawiający zawodnika w OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W JU-JITSU SPORTOWYM nie musi posiadać licencji Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego na rok 2023.

Zawodnik zgłoszony do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem nie musi posiadać licencji zawodniczej Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego na rok 2023.

Zawodnik musi być zgłoszony przez panel rejestracyjny dostępny pod adresem:

https://rejestracja-jj.pl/

Termin zgłoszeń / Opłaty Startowe

Rejestracja aktywna od  10.10.2023 r. do dnia 25.10.2023 do godz. 23.59 I termin rejestracji

Opłata 60 zł dla kategorii U-6 / U-8 / U-10  Duo/Show za każdy start dla zawodników posiadających licencję w PZJJS

Opłata 80 zł dla kategorii U-6 / U-8 / U-10  Duo/Show za każdy start dla zawodników NIE POSIADAJĄCYCH LICENCJI w PZJJS

II termin rejestracji  od 26.10.2023 r. do  30.10.2023 r. o godz.23.59 !!!

Opłata 80 zł dla kategorii U-6 / U-8 / U-10 Duo/Show za każdy start dla zawodników posiadających licencję w PZJJS

Opłata 100 zł dla kategorii U-6 / U-8 / U-10  Duo/Show za każdy start dla zawodników NIE POSIADAJĄCYCH LICENCJI w PZJJS

Po II terminie nie ma możliwości rejestracji na turniej !!!

https://rejestracja-jj.pl/

Pary duo systemu zgłaszamy na email roan.katowice@interia.pl

Harmonogram zawodów:

Ostateczny harmonogram zostanie opublikowany 01.11.2023 do godz. 22.00

Wstępny harmonogram

04.11.2023

Kat. U-6  wszystkie konkurencje

Kat. U-8 wszystkie konkurencje

 Kat. U-10 wszystkie konkurencje

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie: – dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji); – aktualnego badania lekarskiego wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. życia jak i dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. – ubezpieczenie NNW ważne na czas uczestnictwa w zawodach

Konkurencje / Kategorie wiekowe / Wagowe:

Fighting Bez I Fazy/Ne-waza /Ne-waza no gi/Duo-System / Duo Show

U-6 (2019-2018) MIX Dziewczęta i Chłopcy razem

-14 kg, -16 kg,-18 kg,-20 kg,-22 kg,-24 kg,-26 kg,-28 kg,-30 kg,-32 kg,-34 kg, + 34 kg

Fighting Bez I Fazy/Ne-waza /Ne-waza no gi/Duo-System / Duo Show

U-8 (2017-2016)

-14 kg, -16 kg,-18 kg,-20 kg,-22 kg,-24 kg,-26 kg,-28 kg,-30 kg,-32 kg,-34 kg, + 34 kg

Fighting Bez I Fazy/Ne-waza /Ne-waza no gi/Duo-System / Duo Show

U-10 (2015-2014)

Chłopcy:

-21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, +42 kg

Dziewczęta:

-20 kg,-22 kg,-25 kg,-28 kg,-32 kg,-36 kg, -40 kg, +40 kg

Prawo startu

Zawodnik może wystartować tylko w jednej KAT WIEKOWEJ !!!

Zawodnik może startować tylko w jednej kat. wagowej danej konkurencji

Zawodnik zgłoszony który podczas ważenia nie uzyska limitu wagowego może zostać przepisany do kategorii wyższej po opłaceniu dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł od startu zawodnika !!!

Opłaty startowej dokonujemy przelewem zgodnie z terminem rejestracji

Wpłata z konta Klubowego- Roan Fight Club Katowice Santander Bank 30109020240000000115520324

Indywidualne wpłaty/z kont prywatnych Roan Fight Club Katowice Credit 71194010764915124700000000

Potwierdzenie przelewu przesyłamy na email roan.katowice@interia.pl zgodnie z terminem rejestracji ( brak potwierdzenia opłaty startowej skutkuje wykreśleniem zawodnika z list startowych)

Postanowienia końcowe:

Ważenie zawodników odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem który zostanie opublikowany 01.11.2023 do godz.22.00

Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW. W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika.

W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny. Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej ) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju. Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

Ponadto każda drużyna zgłasza trenera i asystenta trenera imiennie do dnia 01.11.2023r. na email roan.katowice@interia.pl