·

Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ju-Jitsu Sportowym

Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ju-Jitsu Sportowym

U-8/U-10/U-12/U-14/U-16/U-18/U-21/Senior/Masters

Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/Ne-waza no-gi/Duo-system

Termin: 15.01.2023r.

Miejsce: Mysłowice u. Ks. Norberta Bończyka 32 z

Organizator: Roan Fight Club Katowice/Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów ze względu czynników zewnętrznych niezależnych od organizatora.

W przypadku odwołania w/w zawodów organizator nie zwraca opłaty startowej , lecz zostaje ona przeniesiona w identycznej formie na zawody które odbędą się w pierwszym możliwym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nagrody dla zawodników

I miejsce Puchar, Medal, Dyplom

II miejsce Medal, Dyplom

III miejsce Medal, Dyplom

W kategorii Senior w której w dniu zawodów zostanie zweryfikowanych i przystąpi do rywalizacji 16 lub więcej zawodników dla zwycięzcy danej kategorii nagroda finansowa !!!

Kategoria Białe Pasy

I MIEJSCE 200 zł !!!

Kategoria Niebieskie Pasy

I MIEJSCE 400 zł !!!

Kategoria (Purpura , Brąz, Czarny) Pasy

I MIEJSCE 600 zł !!!

Rejestracja:

I termin

do 05.01.2023 (godz. 23:59) na stronie:

https://rejestracja-jj.pl/

II termin

do 08.01.2023 (godz. 23:59) na stronie:

III termin

do 11.01.2023 (godz. 23:59) na stronie:

Zgłoszenie na zawody jest wiążące nie będzie możliwości zwrotu opłaty startowej.

Po w/w terminie nie ma możliwości zgłoszenia do turnieju !!!

Pary duo systemu zgłaszamy na e-mail roan.katowice@interia.pl  zgodnie z terminami rejestracji.

W dniu 06.01.2023 do godz. 23.59 zostaną opublikowane listy startowe z I terminu rejestracji z uwzględnieniem wniesienia opłaty startowej( klub musi przesłać potwierdzenie opłaty startowej na  e-mail roan.katowice@interia.pl  ) , zawodnicy zgłoszeni a nie opłaceni w I terminie zobowiązani są do wniesienia opłaty z II terminu rejestracji !!!

W dniu 09.01.2023 do godz. 12.00 zostaną opublikowane listy startowe z II terminu rejestracji z uwzględnieniem wniesienia opłaty startowej( klub musi przesłać potwierdzenie opłaty startowej na e-mail roan.katowice@interia.pl  ) , zawodnicy zgłoszeni a nie opłaceni w II terminie zobowiązani są do wniesienia opłaty z III terminu rejestracji !!!

– Do godz.21.00 w dniu 09.01.2023 można dokonywać korekt zgłoszeń ( zmiany kategorii wagowej ) poprzez zgłoszenie na e-mail :  roan.katowice@interia.pl inne formy zgłoszenia zmian nie będą uwzględniane.

W dniu 11.01.2023 do godz. 23.59 zostaną opublikowane listy startowe po III terminie rejestracji z uwzględnieniem wniesienia opłaty startowej , zawodnicy zgłoszeni a nie opłaceni zostaną usunięci z list startowych !!!

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu oraz regulaminu ogólnego zawodów organizowanych przez ŚZJJ oraz PZJJS.

Zawodnicy którzy w dniu zawodów nie zmieszczą się do limitu wagi zgłoszonego na rejestracji mogą zostaną przepisani do kategorii wyższej po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł od startu zawodnika !!!

– W dniu 12.01.2023 zostanie przedstawiony plan z rozbiciem na godzinowy zawodów z uwzględnieniem rozgrywania poszczególnych kategorii wiekowych.

Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wiekowych i wagowych po uprzedniej konsultacji z trenerami klubowymi !!!!

Opłaty startowe:

I termin

do 05.01.2023 (godz. 23:59)

70 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system

II termin

do 08.01.2023 (godz. 23:59)

90 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system

III termin

do 11.01.2023 (godz. 23:59)

110 zł od zawodnika za każdą kategorię / lub parę w Duo-system

Opłata startowa płatna PRZELEWEM zgodnie z terminem rejestracji

I termin

do 05.01.2023 (godz. 23:59)

II termin

do 08.01.2023 (godz. 23:59)

III termin

do 11.01.2023 (godz. 23:59)

Opłata startowa płatna PRZELEWEM na konto

Wpłata z konta Klubowego-

Roan Fight Club Katowice

Santander Bank 30109020240000000115520324

Indywidualne wpłaty/z kont prywatnych

Roan Fight Club Katowice

71194010764915124700000000

Opłata startowa zawodników z zagranicy

IBAN: PL30109020240000000115520324

Kod SWIFT banku:WBKPPLPP

Wpłat dokonujemy za wszystkich zawodników z danego klubu jednym przelewem (wpłaty indywidualne będą zwracane )

Klub zobowiązany jest do zgłoszenia kierownika drużyny (trenera, osoby upoważnionej ) do dnia 12.01.2023 na email roan.katowice@interia.pl  

Klub zobowiązany jest do zgłoszenia trenerów i asystentów trenera do 12.01.2023 na email roan.katowice@interia.pl

którzy otrzymają identyfikatory uprawniające do wejścia na halę (zgłaszamy osoby imiennie )

– Ilość zgłoszonych trenerów na klub 1 osoba na 5 zawodników i wielokrotność czyli

5 zawodników 1 trener

6-10 zawodników 1 trener plus 1 asystent.

11-15 zawodników 1 trener plus 2 asystentów.

16-20 zawodników 1 trener plus 3 asystentów itd.

Trener może pełnić funkcję kierownika drużyny.

– NA WADZE ZAWODNIK PRZEDSTAWIA

-DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (legitymację , dowód osobisty , paszport)

– Aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza, dopuszczające go do uczestniczenia w zawodach sportowych

– Ubezpieczenie NNW obejmujące uczestnictwo w zawodach sportowych.

– Oświadczenie o udziale w zawodach.

Prawo startu

– Dzieci U-8(2018-2017-2016)

-Dzieci U-10(2015-2014)

– Kadet U12 (2013-2012 )

– Młodzik U-14 (2011-2010)

– Junior Młodszy U-16 (2009-2008)

– Junior U-18 (2007-2006)

-Młodzieżowiec U-21(2007-2003)

– Senior 2002 i starsi prawo startu rocznika  młodzieżowiec(2003-2004-2005)

-Masters 1991 i starsi

Kategorie wiekowe / konkurencje

U-8 – Fighting bez I fazy / Ne- waza/ Ne-waza no gi /Duo-system

U-10 -Fighting bez I fazy / Ne- waza/ Ne-waza no gi /Duo-system

U-12 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/ Ne-waza no gi /Duo-system

U-14 – Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system

U-16 -Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system

U-18 Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system

U-21 Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi /Duo-system

Senior Fighting / Duo-system

Senior Ne-waza / Ne -waza no gi BEZ PODZIAŁU NA STOPNIE ZAAWANSOWANIA

Senior Białe Pasy Ne-waza / Ne-waza no gi /

Senior Niebieskie Pasy Ne-waza / Ne-waza no gi /

Senior Purpura- Brązowy – Czarny Ne-waza / Ne-waza no gi /

Masters Białe Pasy Ne-waza / Ne-waza no gi /

Masters Niebieskie Pasy Ne-waza / Ne-waza no gi /

Masters Purpura- Brązowy – Czarny Ne-waza / Ne-waza no gi /

Kategorie wiekowe / konkurencje / wagowe

-Dzieci U-8

–Fighting bez I fazy / Ne- waza/ Ne-waza no gi /

Kategoria łączona: -14kg -16kg -18kg -20kg -22kg -24kg -26kg -28kg -30kg -32kg -34kg +34 kg

– Dzieci U-10

-Fighting bez I fazy / Ne- waza/ Ne-waza no gi /

Kobiety: -20 kg -22 kg -25 kg -28 kg -32 kg -36 kg -40 kg + 40 kg

Mężczyźni : -21 kg -24 kg -27 kg -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg + 42 kg

– Kadet U-12

-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza/ Ne-waza no gi /

Kobiety: : -22kg -25kg -28kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg +48kg

Mężczyźni: -24kg –27kg -30kg -34kg -38kg -42kg -46kg -50kg +50kg

– Młodzik U-14

Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:-25 kg-28 kg-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg + 57 kg

Mężczyźni:-30 kg -34 kg-38 kg-42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg + 66 kg

– Junior Młodszy U-16

-Fighting / Fighting bez I fazy / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg + 63 kg

Mężczyźni:- 38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg + 73 kg

– Junior U-18

-Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:

-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg + 81 kg

-Młodzieżowiec

-Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:-45 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg -94 kg + 94 kg

– Senior

-Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:-45 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg -94 kg + 94 kg

– Masters

-Fighting / Ne-waza / Ne-waza no gi

Kobiety:-45 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg -94 kg + 94 kg

Konkurencja Duo-system zostanie rozegrana w rozbiciu na kategorie jeśli w jednej będzie minimum 3 pary w innym przypadku zawody zostaną rozegrane bez podziału na kategorie.

Rozdanie nagród będzie odbywało się bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii wiekowej.

Informacje dodatkowe:

Walki są prowadzone zgodnie z przepisami JJIF (Ju-Jitsu International Federation).

 Walki rozgrywane są systemami:

 „Każdy z każdym” w przypadku 5 lub mniej zawodników.

 „Francuski do dwóch przegranych” w przypadku 6 lub więcej zawodników.

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.

W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie nie dopuszczenie do startu w zawodach.

– Zawodnicy po zakończeniu rozgrywek oraz dekoracji swoich kategorii wiekowych bezwzględnie opuszczają teren hali sportowej

– Na główną płytę hali zawodnicy oraz trenerzy wchodzą tylko w obuwiu sportowym lub boso.

Sprawy organizacyjne

Kontakt: Roman Zieliński, tel. 501-218-842, e-mail: roan.katowice@interia.pl

Wpłaty faktury

Kontakt Mirosława Piechota tel. 668-984-476, e-mail: roan.katowice@interia.pl