·

Otwarte Mistrzostwa Polski w Ju-Jitsu Sportowym

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W JU-JITSU SPORTOWYM  26.11-27.11.2022 r.

Fighting System/Fighting Bez I Fazy/Ne-waza/Ne-waza no gi/Duo-System/Duo-Show

U12, U14, U16, U18, U21, Senior, Masters

Organizator: Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego, ROAN Fight Club Katowice

Termin i miejsce: 26.11-27.11.2022 r.

Hala sportowa przy IV LO im. Stanisława Maczka

40-165 Katowice ul. Katowicka 54

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów ze względu na panującą sytuację związaną      ze stanem pandemii Covid 19 oraz czynników zewnętrznych niezależnych od organizatora.

W przypadku odwołania w/w zawodów organizator nie zwraca opłaty startowej, lecz zostaje ona przeniesiona w identycznej formie na zawody które odbędą się w pierwszym możliwym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji terminu rozgrywania turnieju .

W przypadku dużej liczby zawodników zawody zostaną rozegrane w cyklu dwudniowym, w przypadku umiarkowanej liczby zgłoszonych zawody zostaną rozegrane w jeden dzień (czy będzie to sobota czy niedziela zostanie określone po zakończeniu rejestracji czyli w dniu 28.11.2022r).

Cel imprezy: Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju a tym samym popularyzacja Ju-Jitsu w Polsce.

Warunki uczestnictwa: Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJS (JJIF, JJEU).

Klub Sportowy wystawiający zawodnika w OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W JU-JITSU SPORTOWYM nie musi posiadać licencji Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego na rok 2022.

Zawodnik zgłoszony do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem nie musi posiadać licencji zawodniczej Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego na rok 2022.

Zawodnik musi być zgłoszony przez panel rejestracyjny dostępny pod adresem:

Termin zgłoszeń: Rejestracja aktywna od

07.11.2022 r. do dnia 19.11.2022 do godz. 23.59 I termin rejestracji

Opłata  80 zł dla kategorii U 12, U14, U16, U18, U21, Senior, Master, Duo/Show

Ostateczny II termin mija 22.11.2022 r. o godz.23.59 !!!

Opłata  120 zł dla kategorii U 12, U14, U16, U18, U21, Senior, Master, Duo/Show

Po II terminie nie ma możliwości rejestracji na turniej !!!

Pary duo systemu zgłaszamy na email roan.katowice@interia.pl

https://rejestracja-jj.pl/

Harmonogram zawodów:

Zostanie opublikowany po zakończeniu rejestracji

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie: – dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji); – aktualnego badania lekarskiego wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. życia jak i dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. – ubezpieczenie NNW ważne na czas uczestnictwa w zawodach

Kategorie wiekowe i wagowe:

Fighting System/Ne-waza/Ne-waza no gi

Masters (1992 i starsi )

-56, -62, -69, -77, -85, -94, +94,

Kobiety:

-45, -48, -52, -57, -63, -70, +70

Fighting System/Ne-waza /Ne-waza no gi

Senior (2004 i starsi )

Młodzieżowiec, U21 (2002-2006)

Mężczyźni:

-56, -62, -69, -77, -85, -94, +94,

Kobiety:

-45, -48, -52, -57, -63, -70, +70

Fighting System/Ne-waza /Ne-waza no gi

Junior, U18 (2005-2006)

Chłopcy:

-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81

Dziewczęta:

-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70

Fighting System/Fighting Bez I Fazy/Ne-waza /Ne-waza no gi

Junior młodszy, U16 (2007-2008)

Chłopcy:

-38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73

Dziewczęta:

-32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63

Fighting System/Fighting Bez I Fazy/Ne-waza /Ne-waza no gi

Młodzik, U14 (2009-2010)

Chłopcy:

-30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66

Dziewczęta:

-25,-28,-32,-36,-40,-44, -48, -52, -57, +57

Fighting System/Fighting Bez I Fazy/Ne-waza /Ne-waza no gi

Kadet,U12 (2011-2012)

Dziewczęta:

22, 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, +48

Chłopcy:

24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, +50

Duo-System / Duo Show

Masters: Mężczyźni, Kobiety, Mix

Seniorzy: Mężczyźni, Kobiety, Mix

Młodzieżowcy (U21): Mężczyźni, Kobiety, Mix

Juniorzy (U18): Mężczyźni, Kobiety, Mix

Juniorzy Młodsi (U16): Mężczyźni, Kobiety, Mix

Młodzik (U14): Mężczyźni, Kobiety, Mix

Kadet (U 12): Mężczyźni, Kobiety, Mix

Startowe oraz termin opłaty startowej:

Opłata startowa wynosi:

-Opłata  80 zł dla kategorii U 12, U14, U16, U18, U21, Senior, Master, Duo/Show

Ostateczny II termin mija 22.11.2022 r. o godz.23.59 !!!

-Opłata  120 zł dla kategorii U 12, U14, U16, U18, U21, Senior, Master, Duo/Show

Zawodnik może startować tylko w jednej kat. wagowej danej konkurencji

Za każdą następną konkurencję opłata wynosi 100%

Zawodnik zgłoszony który podczas ważenia  nie uzyska limitu wagowego zostaje zdyskwalifikowany z kategorii zgłoszeniowej , może zostać przepisany do kategorii wyższej po opłaceniu 100% opłaty startowej tj. 80 zł od startu w konkurencji , dotyczy zawodników którzy zostali zgłoszeni zgodnie z terminem.

Opłaty startowej dokonujemy przelewem zgodnie z terminem rejestracji

Wpłata z konta Klubowego- Roan Fight Club Katowice                     

Santander Bank 30109020240000000115520324

Indywidualne wpłaty/z kont prywatnych Roan Fight Club Katowice                               Credit 71194010764915124700000000

Potwierdzenie przelewu przesyłamy na email roan.katowice@interia.pl do dnia 21.11.2022. do godz.12.00 ( brak potwierdzenia opłaty startowej skutkuje wykreśleniem zawodnika z list startowych)

Postanowienia końcowe:

Ważenie zawodników odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem który zostanie opublikowany 24.11.2022 do godz.22.00

Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW. W dniu zawodów istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW w kwocie 10 zł od zawodnika.

W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny. Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej ) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju. Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

Klub zobowiązany jest do zgłoszenia osoby, która odbiera akredytację do dnia 23.11.2022r. na email roan.katowice@interia.pl za całą drużynę (odbiór pojedynczych akredytacji zawodników NIEMOŻLIWY!).

Ponadto każda drużyna zgłasza trenera i asystenta trenera imiennie do dnia 23.11.2022r. na email roan.katowice@interia.pl

Dodaj komentarz