·

Nabór do Komisji działających przy Polskim Związku Ju-Jitsu Sportowego

Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego zaprasza przedstawicieli klubów sportowych do współpracy w komisjach:

– Komisja Sędziowska

– Komisja szkoleniowa (Rada trenerów)

– Komisja ds. szkolenia  Fightingu i Duo-system

– Komisja ds. szkolenia  Ne-waza

– Komisja ds. Full Contactu

– Komisja Dan

– Komisja ds. Sportu osób niepełnosprawnych

-Komisja ds. Sportu Kobiet

– Komisja ds. Dopingu

– Komisja Dyscyplinarna

Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach komisji należy nadsyłać w terminie do dnia

17 grudnia 2022 r. na adres info@jjsport.pl inne formy zgłoszenia nie będą akceptowane,

 z dopiskiem w Tytule  „Zgłoszenie do komisji …………wpisujemy jakiej komisji dotyczy zgłoszenie.

– Krótki plan pracy komisji , swoje założenia , metodykę sposób realizacji.

Kandydaci na członków komisji konkursowych winni spełnić następujące wymagania:

– Reprezentować klub którego zapisy statutowe stanowią o  działalności w sporcie Ju-Jitsu

– Korzystać z pełni praw publicznych oraz być obywatelami Rzeczypospolitej Polski

– Przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji na zasadach nieodpłatności.

Komisje zostaną utworzone tylko  w momencie zgłoszenia minimum 5 osób do każdej z komisji .

Liczbę osób w danej komisji określi Zarząd po zakończeniu terminu zgłoszeń.