·

Mistrzostwa Polski Katowice 08.06-09.06.2024

MISTRZOSTWA POLSKI W JU-JITSU SPORTOWYM

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ORGANIZATORZY: Klub sportowy Roan Fight Club Katowice pod patronatem Polskiego Związku Ju-Jitsu

Sportowego

MIEJSCE ZAWODÓW: Hala Spodek Katowice ul. Aleja Korfantego 35

TERMIN ZAWODÓW: 08.06-09.06.2024r.

CEL ZAWODÓW:

Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju a tym samym

popularyzacja Ju-Jitsu w Polsce.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJS (JJIF, JJEU).
Klub Sportowy oraz zawodnicy startujący w MISTRZOSTWACH POLSKI W JU-JITSU SPORTOWYM NIE MUSZĄ  posiadać licencje Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego na rok 2024.

TERMINY ZGŁOSZEŃ/OPŁATA STARTOWA

I TERMIN: od 02.02.2024 r. do dnia 28.05.2024 r. do godz. 23:59.

Opłata 120 zł od zawodnika za każdą kategorię lub parę w Duo-system POSIADAJĄCY LICENCJĘ W PZJJS.

Opłata 140 zł od zawodnika za każdą kategorię lub parę w Duo-system NIE POSIADAJĄCY LICENCJI W PZJJS.

II TERMIN od 29.05.2024 r. do 31.05.2024 r. do godz. 23:59.

Opłata 140 zł od zawodnika za każdą kategorię lub parę w Duo-system POSIADAJĄCY LICENCJĘ W PZJJS.

Opłata 160 zł od zawodnika za każdą kategorię lub parę w Duo-system NIE POSIADAJĄCY LICENCJI W PZJJS.

III TERMIN od 01.06.2024 r. do 02.06.2024 r. do godz. 23:59.

Opłata 160 zł od zawodnika za każdą kategorię lub parę w Duo-system POSIADAJĄCY LICENCJĘ W PZJJS.

Opłata 180 zł od zawodnika za każdą kategorię lub parę w Duo-system NIE POSIADAJĄCY LICENCJI W PZJJS.

Po III terminie nie ma możliwości rejestracji na turniej.

Opłata startowa płatna PRZELEWEM na konto

Wpłata z konta Klubowego-

Roan Fight Club Katowice

Santander Bank 30109020240000000115520324

Indywidualne wpłaty/z kont prywatnych

Roan Fight Club Katowice

71194010764915124700000000

NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA OPŁATY GOTÓWKĄ !!!

Zawodnik musi być zgłoszony przez panel rejestracyjny dostępny pod adresem:

https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=606#a_eventhead

HARMONOGRAM ZAWODÓW:

08.06.2024 zostaną rozegrane zawody w rocznikach oraz konkurencjach

U-12 -Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi / Duo-system / Duo -show

U-14 – Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi / Duo-system / Duo -show

U-16 -Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi / Duo-system / Duo -show

09.06.2024 zostaną rozegrane zawody w rocznikach oraz konkurencjach

U-18 – Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi / Duo-system / Duo -show

U-21 – Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi / Duo-system / Duo -show

Senior – Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi/ Duo-system/ Duo -show

Masters – Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi/ Duo-system/ Duo -show

Ostateczny harmonogram zawodów zostanie opublikowany dnia 05.06.2024 r. do godz. 22:00.

KATEGORIE WAGOWE:

Zawodnik może startować TYLKO W JEDNEJ KATEGORII WIEKOWEJ I WAGOWEJ.

Kadet U-12:

Fighting / Ne-waza/ Ne-waza No Gi /

Kobiety: : -22kg -25kg -28kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg +48kg

Mężczyźni: -25kg –28kg -32kg -36kg -40kg -44kg -48kg -52kg +52kg

Młodzik U-14:

Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi

Kobiety:-25 kg-28 kg-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg + 57 kg

Mężczyźni:-32 kg -36 kg-40 kg-44 kg -48 kg -52 kg -56 kg -62 kg -69 kg + 69 kg

Junior Młodszy U-16:

Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi

Kobiety:-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg + 63 kg

Mężczyźni:- 40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -56 kg -62 kg -69 kg -77 kg + 77 kg

Junior U-18:

Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi

Kobiety:-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 48 kg -52 kg -56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg + 85 kg

Młodzieżowiec U-21:

Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi

Kobiety:-45 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg -94 kg + 94 kg

Senior:

Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi

Kobiety:-45 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg -94 kg + 94 kg

Masters:

Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi

Kobiety:-45 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg + 70 kg

Mężczyźni:- 56 kg -62 kg -69 kg -77 kg -85 kg -94 kg + 94 kg.

Klub zobowiązany jest do zgłoszenia Kierownika zespołu przez system Sportdata, który będzie miał

możliwość zgłaszania chelengu oraz oficjalnego protestu podczas zawodów.

Klub zobowiązany jest do zgłoszenia trenera przez system Sportdata TYLKO TRENER ZGŁOSZONY ma

możliwość zgłaszania chelengu oraz oficjalnego protestu podczas zawodów.

Zawodnik zobowiązany jest posiadać na zawodach / obowiązkowo na wadze:

1. dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, ważna legitymacja szkolna);

2. aktualne zaświadczenie lekarskie lub książeczkę zawodnika, dopuszczające zawodnika do

uczestnictwa w zawodach sportowych;

3.  ubezpieczenie NNW zawodnika na czas zawodów;

4.  oświadczenie o udziale w zawodach, w tym o wyrażeniu zgody na poddanie się kontroli  antydopingowej ( druk do pobrania ze strony Sportdata lub PZJJS).

Prawo startu:

– Kadet U12 (2014-2013 )

– Młodzik U-14 (2012-2011)

– Junior Młodszy U-16 (2012-2011-2010-2009)

– Junior U-18 (2008-2007)

– Młodzieżowiec U-21(2008-2007-2006-2005-2004 )

– Senior – rocznik 2003 i starsi  oraz prawo startu   Młodzieżowiec U21( tylko roczniki 2004-2005-2006)

– Masters – rocznik  1988 i starsi.

Kategorie wiekowe / konkurencje:

U-12 -Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi / Duo-system / Duo -show

U-14 – Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi / Duo-system / Duo -show

U-16 -Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi / Duo-system / Duo -show

U-18 – Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi / Duo-system / Duo -show

U-21 – Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi / Duo-system / Duo -show

Senior – Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi/ Duo-system/ Duo -show

Masters – Fighting / Ne-waza / Ne-waza No Gi/ Duo-system/ Duo -show

INFORMACJE DODATKOWE:

Rozdanie nagród będzie odbywało się bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii wiekowej.

Walki rozgrywane są systemami:

  1. “Do dwóch wygranych w przypadku 2 zawodników.
  2. „Każdy z każdym” w przypadku 3-5 zawodników.
  3. “Francuski do dwóch przegranych” w przypadku 6 lub więcej zawodników.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych

etapów turnieju.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów ze względu na  czynniki  zewnętrzne

niezależne od organizatora.

W przypadku odwołania ww. zawodów organizator nie zwraca opłaty startowej, lecz zostaje ona

przeniesiona w identycznej formie na zawody, które odbędą się w pierwszym możliwym terminie

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zawodnicy, którzy w dniu zawodów nie zmieszczą się do limitu wagi zgłoszonego na rejestracji ZOSTANĄ ZDYSKWALIFIKOWANI A OPŁATA STARTOWA NIE ZOSTANIE ZWRÓCONA!!!

 Sprawy organizacyjne

Kontakt: Roman Zieliński,

tel. 501-218-842, e-mail: roan.katowice@interia.pl

Wpłaty faktury

Kontakt Mirosława Piechota

tel. 668-984-476, e-mail: roan.katowice@interia.pl