·

Mistrzostwa Europy Ju-Jitsu U-16,U-18, U-21 – Rumunia, Pitesti

Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego organizuje wyjazd zawodników na Mistrzostwa Europy Ju-Jitsu U-16,U-18, U-21 – Rumunia, Pitesti  w terminie 04-07.04.2024r.

PRZYPOMINAMY, ŻE ZAWODNIK MUSI POSIADAĆ LICENCJĘ ZAWODNICZĄ PZJJS klubu należącego do struktur organizacyjnych PZJJS.

W związku z aktualną sytuacją prawną PZJJS ( brak wpisu na listę dyscyplin wspieranych przez Ministerstwo Sportu ) zawodnicy, którzy potwierdzą powołanie na zawody zobowiązują się pokryć całą kwotę wydatków niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu.

Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje Regulamin wyjazdu Kadry Narodowej i Reprezentacji Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego.

Ustalono koszty uczestnictwa zawodników w zawodach

1. Zawodnicy – start w jednej konkurencji  – koszt 2850 zł;

2. Zawodnicy start w dwóch konkurencjach – koszt 3 600 zł;

Koszt uczestnictwa trenera klubowego  to 2 100 zł(zgodnie z regulaminem wyjazdu kadry Polski).

Koszt 2 trenerów Kadry Polski zostanie pokryty ze środków finansowych PZJJS.

Koszty zawierają: – Transport Mysłowice – Rumunia (Pitesti),wyjazd 03.04.2024 (godzina do ustalenia z przewoźnikiem)                                                                                                                                               – Transport Rumunia -Mysłowice 07.04.2024 po zakończeniu zawodów                                – Opłata startowa                                                                                                                                – Pobyt w hotelu w dniach 04-06.04.2024 (trzy noclegi w ramach pakietu organizatora)                                             – Wyżywienie zgodnie z pakietem organizatora, tj. śniadanie, lunch boks na hali zawodów, kolacja. – Ubezpieczenie na czas trwania wyjazdu 03-08.04.2024

W terminie do dnia 02.03.2024 prosimy ostatecznie potwierdzić udział zakwalifikowanych zawodników, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, zawodnicy potwierdzeni po terminie zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

Potwierdzenie stanowi przesyłanie niżej wymienionych danych zawodnika na e-mail: info@jjsport.pl
–  Imię i nazwisko;                                                                                                                                            –  Data urodzenia / Pesel;                                                                                                                                 –  Numer paszportu wraz z datą jego ważności oraz datą wydania (Paszport wymagany przy wyjeździe);                                                                                                                                        – Numer licencji zawodniczej PZJJ; – Potwierdzenie dokonania płatności na konto bankowe Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego w  Santander Bank Polska S.A.: 30 1090 2008 0000 0001 5166 0218. 

Na listę uczestników zostaną wpisani tylko  ci zawodnicy, którzy prześlą pełne dane wraz z potwierdzeniem płatności.