·

Komisja ds. Sportu Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z uchwała zarządu PZJJS nr 42/2023 zarząd PZJJS powołuje

Komisję ds. Sportu osób niepełnosprawnych w składzie

  1. Kowalczyk Sławomir
  2. Walczak Michał
  3. Zaszczudłowicz Magdalena
  4. Pokora Agnieszka
  5. Pacwa Izabela

Wszelkie informacje związane z pracami komisji można uzyskać pod adresem

e-mail: info@jjsport.pl oraz na stronie internetowej  

Komisja ds. Sportu osób niepełnosprawnych

 Życzymy powodzenia w realizacji celów.