·

KURS INSTRUKTORA JU-JITSU

Nowa Forma Kursu !!!

Kurs Instruktora i Trenera o specjalizacji Ju-Jitsu.

Rozpoczęcie 28 stycznia 2023 roku.

Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego  organizuje kurs instruktorski i trenerski o specjalizacji:

– Ju-Jitsu sportowe

– Ju-Jitsu Brazylijskie

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 1200 zł i obejmuje on część ogólna i część specjalistyczna.

Każdy uczestnik który z wynikiem pozytywnym ukończy kurs instruktorski (trenerski) otrzyma dokument potwierdzający jego kwalifikacje wydany przez Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego.

Zajęcia na kursie będą prowadzone przez wykładowców akademickich i trenerów Ju-Jitsu.

Miejsce kursu:

Mysłowice , Katowice

Rozpoczęcie kursu:

28.01.2023 godz. 10:00 ( FORMA ON-LINE)

Wymagania dotycząc dopuszczenia do kursu:

– Wykształcenie min. średnie,

– Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie,

– 1 zdjęcia formatu 3,5×4,5cm,

– Fotografia elektroniczna w formacie jpg (do legitymacji plastikowej),

– Ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu,

– Karta zgłoszeniowa.

Plan kursu

I. Część teoretyczna: wykłady dot. szeroko rozumianej teorii i metodyki  treningu sportowego prowadzona w formie wykładów on-line

II. Część specjalistyczna „warsztatowa” to: praktyczne ćwiczenia, prezentacje i zadania kontrolne.

To praca instruktorska w formie praktyki  (prowadzenie zajęć w liczbie 15 godzin) zrealizowana  w dowolnym klubie, ośrodku sportowym w którym zajęcia prowadzi trener posiadający uprawnienia instruktora lub trenera II klasy o specjalizacji Ju-Jitsu ,

III. Zajęcia praktyczne podczas zjazdów weekendowych maksymalnie  2 spotkania.

IV. Całość kursu kończy sesja egzaminacyjna zawierająca część pisemną (test) oraz część praktyczną na macie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 501218842 Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres e-mail info@jjsport.pl