·

Konkurs Trener Kadry Ju-Jitsu Sportowego konkurencja Ne-waza

Polski Związek Ju-Jitsu Sportowego ogłasza konkurs na stanowisko

TRENERA SELEKCJONERA Kadry Polski w Ju-Jitsu Sportowym w konkurencji

 Ne-waza dla roczników U-12/U14/U16/U18/U21/Senior/Masters

Założenia konkursowe:

Wymagania konieczne:

-Wykształcenie średnie.

-Posiadanie co najmniej stopnia trenera II klasy Ju-Jitsu.

-Udokumentowany staż pracy w charakterze trenera lub instruktora Ju-Jitsu nie krótszy niż 2 lat.

-Przedłoży ramową propozycję rocznego planu szkoleniowego i planu wieloletniego rozwoju Ju-Jitsu

-Podstawową znajomość obsługi komputera i pakietu Office i Word.

-Dyspozycyjność.

1.Przy ocenie kandydatów komisja konkursowa powołana przez Zarząd PZJJS  będzie brała w  szczególności:

1.1 Potwierdzony przebieg pracy trenerskiej lub instruktorskiej z wyszczególnionymi osiągnięciami zawodników.

1.2. Jakość i możliwości realizacji przedłożonych projektów szkoleniowych.

1.3. Możliwości prowadzenia treningów podczas konsultacji i szkoleń.

2.Termin i miejsce składania dokumentów:

2.1. Wszystkich zainteresowanych trenerów, instruktorów  prosimy o składanie swoich aplikacji  oraz dokumentacji specjalistycznej  w wersji elektronicznej na adres  info@jjsport.pl w terminie nieprzekraczalnym do 15.09.2023 do godz.22.00.

2.2. Aplikacje złożone po w/w terminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

Procedura i przebieg konkursu

3.1 Zarząd PZJJS  przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić  kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

3.2. Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PZJJS w wypadku braku odpowiednich

kandydatów może wnioskować do Zarządu o unieważnienie konkursu.

3.3. Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZJJS do dnia 25.09.2023.

3.4.Zarząd PZJJS zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny