·

Komisja Sędziowska PZJJS

Zgodnie z uchwała zarządu PZJJS nr 31/2023 i 33/2023 zarząd PZJJS powołuje Komisję Sędziowską w składzie

Bańczyk Jacek

Miernik Paulina

Padechowicz-Jezierska Anna

Preiss Irena

Winiarski Łukasz

Zakolski Tomasz

Zieliński Wojciech

Wszelkie informacje związane z pracami komisji można uzyskać pod adresem e-mail info@jjsport.pl oraz na stronie internetowej   https://jjsport.pl/komisja-sedziowska

 Życzymy powodzenia w realizacji celów.