·

Komisja Dyscyplinarna PZJJS

Zgodnie z uchwała zarządu PZJJS nr 40/2023 zarząd PZJJS powołuje

Komisję Dyscyplinarną w składzie

1.Przewodniczący: Bohosiewicz Krzysztof

2. Wiceprzewodniczący Cieślak Artur

3. Sekretarz: Giec Roman

Wszelkie informacje związane z pracami komisji można uzyskać pod adresem

e-mail: info@jjsport.pl oraz na stronie internetowej  https://jjsport.pl/komisja-dyscyplinarna

 Życzymy powodzenia w realizacji celów.