·

Komisja ds. Ju-Jitsu Full Contact

Zgodnie z uchwała zarządu PZJJS nr 34/2023 zarząd PZJJS powołuje

Komisję ds. Ju-Jitsu Full Contact w składzie

1.Przewodniczący: Mariusz Ważny

2. Wiceprzewodniczący Tomasz Zakolski

3. Wiceprzewodniczący Przemysław Cisowski

4. Sekretarz: Kamil Łukasik

5. Adam Brysz

6. Jakub Kowalski

7.Seweryn Damian

Wszelkie informacje związane z pracami komisji można uzyskać pod adresem

e-mail: info@jjsport.pl oraz na stronie internetowej   https://jjsport.pl/komisja-ds-full-contactu

 Życzymy powodzenia w realizacji celów.