·

Harmonogram zawodów Puchar Polski Góra 02.03.2024r.

Poniżej prezentujemy harmonogram rozgrywania zawodów

Puchar Polski Góra 02.03.2024r.

Turniej zostanie rozegrany na hali przy. ul Szkolna 2, 56-200 Góra,

Prosimy zawodników o stawienie się punktualnie do ważenia.

Wejście na obiekt poszczególnych grup będzie możliwe tylko w godzinach oznaczonych jako “WERYFIKACJA” dla danych kategorii wiekowych.

Podczas turnieju wstęp na płytę główną mają tylko zawodnicy oraz zgłoszeni trenerzy i asystenci, rodziców oraz opiekunów prosimy o zajęcie miejsca na widowni.

Osoby nie stosujące się do przepisów zostaną wyproszone z obiektu.

Każdy zawodnik biorący udział w zawodach Puchar Polski w Ju-Jitsu Sportowym odbywające się 02.03.2024r. w Górze zobowiązany jest do okazania w dniu zawodów

✅ubezpieczenie NNW (sporty walki) na czas trwania zawodów Ubezpieczenie można wykupić w dniu zawodów w cenie 10 zł

✅oświadczenie (zgoda) na udział w zawodach

✅dokument tożsamości ze zdjęciem

Dowód osobisty , Paszport , Ważna Legitymacja Szkolna

✅wagę zgodną ze zgłoszeniem w kategorii

Nie ma możliwości zrobienia częściowej weryfikacji, a więc trzeba spełnić wszystkie ww. warunki przystępując do weryfikacji.

Dla osób chętnych odbędzie się dodatkowa ( nieobowiązkowa) waga w dniu 01.03.2024 w godz. 17.00-18.00 na hali zawodów ul Szkolna 2, 56-200 Góra,

W razie dodatkowych pytań prosimy kierować do

Piotr Atrachimowicz tel. 604-791-753