·

Decyzja 1/2024

                                                                                               

 W dniu 24.02.2024 podczas Zebrania Zarządu PZJJS członkowie zarządu  podjęli decyzję o ukaraniu  trenera klubu UKS Karkosz Team Mysłowice Pana Dawida Karkosz.                                         

 Pan Dawid Karkosz został ukarany karą upomnienia za niesportowe zachowanie,  wpływanie na wynik pojedynku poprzez słowne wywieranie presji na składzie sędziowskim podczas zawodów sportowych Otwarte Mistrzostwa Śląska w dniu 27.01.2024r. na hali sportowej przy ul. Alfreda 1 w Katowicach.

Pan Dawid Karkosz zgodził się z nałożoną karą, została nałożona kara dodatkowa w postaci  podania decyzji do wiadomości publicznej. 

Zatarcie kary nastąpi z dniem 24.02.2025r.