·

Dane uczestników wyjazdu Podgorica 15.09-17.09.2023

Dotyczy zawodników i trenerów !!!
 
Uczestnicy wyjazdu na zawody do Podgoricy prosimy o przesłanie danych 

niezbędnych do rejestracji w systemie Sport-Data   w terminie do dnia 28.07.2023

 na e-mail info@jjsport.pl

dane zawodnika:

– Imię i nazwisko

– Data urodzenia

-Pesel

– Konkurencja startu

– Waga zawodnika w której będzie startował

– Zdjęcie

– Numer paszportu (data wydania i data ważności paszportu)