·

Baza leków zabronionych

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy PZJJS a Polską Agencją Antydopingową POLADA oraz obowiązującymi przepisami WADA, nakładamy obowiązek zapoznania się i przestrzegania w/w przepisów przez trenerów, rodziców, zawodników oraz działaczy sportowych.

Sprawdzamy w wyszukiwarce leki, przyjmowane przez zawodnika.

http://www.leki.antydoping.pl/Szukaj.aspx


Jeżeli na liście występuje lek oznaczony na czerwono z substancją nie dopuszczoną na zawody, prosimy o kontakt telefoniczny 786 665 156 celem dalszego postępowania.